La revista

Va ser creat l’any 1997.

Setminari d’informació de Solsona i la comarca del Solsonès.Publicitat des d’abril de 1997.

8000 lectors segueixen cada divendres les activitats de la comarca.Des de l’informació oficial dels ajuntaments i consell, l’activitat escolar i esportiva del teixit social del Solsonès.